Статистика

Позитивні підсумки 2018 року

20.12.2017 рішенням сесії обласної ради в області прийнята обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області на 2018 – 2022 роки зі змінами від 07.09.2018 з загальним обсягом фінансових ресурсів 134,5 млн. гривень, з обласного бюджету – 73,8 млн. гривень. Її метою є поліпшення надання медичної допомоги хворим на стенокардію та гострий коронарний синдром, зменшення випадків первинної інвалідності внаслідок серцево-судинних захворювань, зниження смертності від кардіологічної патології та її наслідків.

Для її виконання на 2018 рік кошторисом затверджено 25 354 тис. гривень, профінансовано – 23 585 тис. гривень, що становить 93% в тому числі з обласного бюджету – 6 624,2 тис. гривень, профінансовано 6 574,1 тис. гривень (99,2%), з місцевого – 18 729,8 тис. гривень та 17 010,9 тис. гривень відповідно (90,8%).
Завдяки заходів Програми у 2018 році вдалося поліпшити медичне оснащення закладу та збільшити обсяги надання медичної допомоги хворим на гострий коронарний синдром.

Всього кошторисом для закладу затверджено 5 594,2 тис. гривень, профінансовано – 5 561,5 (99,4%):

  • 894,2 тис. гривень на закупівлю медичного обладнання, профінансовано – 893,7 тис. гривень або 99,9% (придбано холтерівська електрокардіографічна система, система добового виміру артеріального тиску, електрокардіограф, радіохолтер, фотометр, коагулометр, мікроскоп та інше обладнання);
  • 300 тис. гривень на придбання лікарських засобів для надання невідкладної допомоги кардіологічним хворим, в тому числі на гострий коронарний синдром та при проведенні інтервенційних втручань, профінансовано – 284,9 тис. гривень, що становить 95% від затвердженого;
  • 4 700 тис. гривень на оплату медичних послуг при проведенні коронарографії та стентування судин серця, профінансовано 4 382,9 тис. грн. (93,3%).

Крім того, за рахунок коштів обласного бюджету придбано комп’ютерне та інше обладнання на загальну суму 237,0 тис. гривень.

Від управління майном Сумської обласної ради безоплатно отримано комп’ютерне обладнання, придбане за рахунок коштів депутата обласної ради.

Для надання невідкладної та інтервенційної допомоги до закладу було доставлено 412 хворих на гострий коронарний синдром, що становить 32,9% від всіх зареєстрованих з цим захворюванням (за 2017 рік – 280 – 31,9%).

В науково-дослідних інститутах країни прооперовано 624 хворих (за 2017 рік –491), встановлено електростимулятори 74 хворим (за 2017 рік – 53).

Проведено:

  • 569 коронарографій, з них 153 – сільським жителям (за 2017 рік – 447, сільським жителям –126), в тому числі ТОВ «Альфа-Медика» – 519 (за 2017 року – 381), з них ургентно 412 (2017 року – 281);
  • встановлені стенти 341 хворому (за 2017 року – 248), в тому числі ТОВ «Альфа Медика» – 334 хворим, з них ургентно – 313 (за 2017 року – 228 та 205 відповідно), з яких 141 – за кошти державного бюджету;
  • Лікувально-профілактичними закладами області проведено 137 процедур тромболізису хворим на гострий інфаркт міокарда, з яких 62 – на догоспітальному етапі (за 2017 рік – 130 та 75 відповідно).

У результаті роботи закладу за програмою з надання ургентної допомоги хворим на гострий коронарний синдром вдалось:

  • збільшити обсяги надання інтервенційної допомоги в 1,5 рази;
  • знизити летальність у хворих на гострий інфаркт міокарда на 2,7%;
  • знизити летальність серед хворих, які отримали первинне стентування – до 2,9%;
  • зменшити термін перебування хворого на ліжку до 1 доби.