Про заклад

https://youtu.be/7Pi9rnvH5rA

У Сумській області кардіологічна служба почала створюватись з 1969 року, коли було організоване кардіологічне відділення в Сумській обласній лікарні. З 1975 року почали створюватись кардіологічні відділення у центральних районних лікарнях.

В той же час, у 1971 році було створено Сумське обласне товариство кардіологів при обласному товаристві терапевтів, як кардіологічна секція з кількістю членів -16.

До 1988 року обласним позаштатним кардіологом була Глівенко Зінаїда Михайлівна, яка з 1969 року по 1993 рік завідувала кардіологічним відділенням обласної лікарні.

Обласний кардіологічний диспансер (без стаціонарного відділення) організований на базі обласної лікарні у 1984 році, а з 1987 року є самостійним закладом.

До 1996 року диспансер очолював кандидат медичних наук Лаба В.В., який потім перейшов до Сумського державного університету доцентом кафедри внутрішньої медицини, де працює по теперішній час. Йому належить 78 друкованих наукових робіт.

З 1996 року обласний кардіологічний диспансер очолювала заслужений лікар України Кисельова Ольга Семенівна. За її участю було створено сучасний медичний заклад – обласний кардіологічний диспансер.

З 2007 року головним лікарем Сумського обласного кардіологічного диспансеру є Марцовенко Ігор Михайлович – фахівець вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Кардіологія» та «Організація і управління охорони здоров’я», кандидат медичних наук, який у 1992 році закінчив клінічну ординатуру з кардіології в НДІ кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска. За останні роки на його рахунку понад 30 наукових праць та 1 деклараційний патент на корисну модель.

В останні роки мережа кардіологічної служби області поповнилась молодими спеціалістами.

У теперішній час диспансер є головним лікувально-профілактичним закладом області з питань надання висококваліфікованої кардіологічної допомоги населенню.

У закладі розгорнуто 82 ліжка, з яких 76 кардіологічних та 6 ліжок інтенсивного лікування з цілодобовим чергуванням лікарів-кардіологів, що дало можливість надавати невідкладну допомогу мешканцям районів та міста.

Загальна потужність диспансерного відділення – 60 відвідувань у зміну. Консультативний прийом хворих здійснюють 2 лікаря-кардіолога та лікар – невропатолог. Щороку консультативну допомогу отримує більше 6 тисяч кардіологічних хворих.

Кваліфікована стаціонарна допомога надається більше, ніж 2 тисячам хворих, у тому числі хворим на гострий інфаркт міокарда. До 80% – це жителі районів області та 40% – сільські мешканці.

Робота закладу спрямована на забезпечення якісної, ефективної та економічно доцільної медичної допомоги і проводиться у відповідності до локальних протоколів, якими встановлені єдині вимоги щодо діагностики, лікування та реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями.

Заклад оснащений сучасним діагностичним та лікувально-терапевтичним обладнанням: працюють радіохолтер, велоергометри, кардіореанімаційний моніторний комплекс, монітори артеріального тиску і електрокардіографи “Cardiotens”, ультразвукової кардіоскоп з кольоровим доплером, терапевтичний лазер та інш.

На сучасному етапі в області створена система надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом, яка передбачає проведення реперфузійної терапії (системного тромболізису) та первинного перкутанного коронарного втручання (ПКВ) на ранніх етапах розвитку гострого інфаркту міокарду в умовах відділень інтервенційної кардіології.

З метою підвищення доступності та збільшення кількості кардіохірургічніх втручань хворим на серцево-судинні захворювання, в тому числі гостру серцево-судинну патологію, розширення реперфузійних методів лікування гострого коронарного синдрому рішенням сесії Сумської обласної ради 20.12.2017 затверджена «Обласна цільова програма розвитку реперфузійної, кардіохірургічної та реабілітаційної допомоги в Сумській області на 2018 – 2022 роки» з орієнтовним обсягом фінансових ресурсів 134,5 млн. гривень, з яких 73,8 млн. гривень з обласного бюджету.