Стандартизація кардіологічної допомоги

Фібриляція передсердь
  1. Наказ МОЗ України від 15.06.2016 № 597 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при фібриляції передсердь»
  2. Фібриляція передсердь. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах
  3. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги фібриляція передсердь.
  4. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги фібриляція передсердь. Фрагмент: первинна медична допомога
  5. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь. Фрагмент: вторинна медична допомога
  6. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Фібриляція передсердь. Фрагмент: третинна медична допомога